pixel

Awoodu waa heerka fiirsiga ee walaxda nafsiga ah ee walaxda.