Maqnaanshaha guud ee astaamaha ama jiritaanka astaamaha laakiin ka hooseeya xadka la cayimay. Qofka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay "cafis" haddii ay mar la kulmaan shuruudaha cilladda isticmaalka maandooriyaha, laakiin aysan dhaafin tirada marinnada u dhigma ee sanadkii la soo dhaafay ama ka badan.