pixel

Casco Bay CAN

New Gloucester 04260

207-688-8816

https://www.cascobaycan.org

Ku saabsan Kheyraadkan

Casco Bay CAN waxay u shaqeysaa si ay u xoojiso fariimaha togan ee dadka waaweyn ay siin karaan ee ku saabsan ka fogaanshaha khamriga, marijuana iyo daroogooyinka kale ee dhalinyarada. Waxaan u wajahnaa cabbitaanka da'da yar iyo isticmaalka maandooriyaha sida dhibaatooyinka caafimaadka dadweynaha. Waxaan aqoonsanaa oo aan yareynaa xaaladaha deegaanka ee kordhiya khatarta isticmaalka muqaadaraadka dhalinyarada, halkii aan diirada saari lahayn dadaallada shakhsiyaadka.

Casco Bay CAN waa Isbahaysiga xubnaha bulshada u heellan oo matalaya dhammaan 12-ka waaxood ee bulshada ka xorta ah Daroogada: ganacsiyada, warbaahinta, dugsiyada, ururada dhalinyarada u adeega, sharci fulinta, waalidiinta, dhalinyarada, ururada diinta iyo walaalaha, kooxaha rayidka ah iyo iskaa wax u qabso, xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, dawlad-goboleedka iyo dawladda hoose, iyo ururrada kale ee ku hawlan yaraynta isticmaalka maandooriyaha dhallinyarada. Goobta adeega ee Casco Bay CAN waa: Cumberland, Falmouth, Freeport, Gray, New Gloucester, North Yarmouth, Yarmouth iyo Pownal.