pixel

Marka qofku aanu sakhraansanin ama aanu saamayn ku yeelan isticmaalka khamriga ama daroogada.