pixel

Wada-noolaanshaha caafimaadka dhimirka iyo cilladda isticmaalka maandooriyaha labadaba waxaa loo tixraacaa sida cillado-socdo. Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda boggiisa macluumaadka caafimaadka dhimirka waxa uu hayaa macluumaad ku saabsan xaalado gaar ah iyo xanuuno iyo sidoo kale calaamadahooda.