pixel

riyooyin soo noqnoqda oo dhaca inta lagu jiro habka ka soo kabashada cilladda isticmaalka maandooriyaha ee khuseeya sawirada isticmaalka maandooriyaha, oo inta badan muuqda dabeecadda, iyo inta badan ku lug leh xaalad soo noqoshada. riyooyinkani waxay hoos u dhacaan inta jeer ee ka soo kabashada cilladda isticmaalka mukhaadaraadka.