pixel

Daawaynta Caawinta Daawaynta, Daawaynta Opioid Ku Salaysan Xafiiska (OBOT) Daawooyinka ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, Suboxone, (Buprenorphine) Subutex, Vivitrol, dawooyinka uu qoray dhakhtar u qalma oo jooga xarun caafimaad ama habdhaqan oo ay ku jiraan la-talin iyo daaweyn dabeecadeed.