pixel

Dhaleeceyntu waa marka qof u qaato sifooyin xun oo ku saabsan qof kale sababtoo ah isticmaalkooda muqaadaraadka. Takoorku waa marka qof ula dhaqmo qof kale si xun sababtoo ah isticmaalkooda muqaadaraadka. Faquuqa bulshada iyo takoorka ayaa ka dhigi kara dhibaatooyinka isticmaalka muqaadaraadka oo ka sii dari kara qofka inuu helo gargaarka uu u baahan yahay.