Al-Anon Maine

Saco, ME 04072

1-800-498-1844 ama 207-284-1844

https://www.maineafg.org

Ku saabsan Kheyraadkan

Maine Al-Anon Family Groups (AFG) iyo Alateen waa ilo loogu talogalay qofkasta oo ay saameyn ku yeelato qaraabadiisa ama saaxiibkiis ku tiirsanaanta khamriga, ha ahaato ama hadda ka hor. Taageerada waxaa lagu bixiyaa suugaanta iyo shirarka, halkaasoo wax kasta oo la wadaago ay ahaadaan qarsoodi, iyo sidoo kale aqoonsiga kuwa ka qayb galaya.