pixel

MaineMOM


Statewide
1-888-644-1130
https://www.mainemom.org/

Adeegyada la bixiyo
Daaweynta (mid kasta)
Dadka Loo Adeegay
Dadweynaha guud, Uurka & dadka dhalmada ka dib

Haddii aad uur leedahay ama waalid cusub oo qaba cillad isticmaalka maandooriyaha Kooxaha MaineMOM ayaa halkan u jooga inay ku caawiyaan. Kooxda MaineMOM, waxaad heli doontaa daryeelka aad u baahan tahay, naxariista aad mudan tahay, iyo taageerada aad raadinaysay. Kooxdu waxay u doodi doontaa adiga iyo ilmahaaga, waxay ku siin doonaan la-talin, tixraacyo adeegyo kale oo taageero ah sida guriyeynta ama gaadiidka, iyo daawaynta, oo ay ku jiraan daawooyinka xanuunka isticmaalka opioid, oo ku baro hooyooyinka kale ee la kulmay waxa aad ku sugan tahay. Qaado talaabada ugu horeysa, oo xubin kooxda MaineMOM ah ayaa halkaas joogi kara si ay uga caawiso talaabo kasta oo soo socota. Ma fududaan doonto, laakiin weligaa keligaa ma ahaan doontid.

Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay Juun 26, 2023