pixel

MaineMOM


Gobolka oo dhan
1-888-644-1130
https://www.mainemom.org/

Adeegyada la bixiyo

Daaweynta (mid kasta)

Dadka Loo Adeegay

Dadweynaha guud, Uurka & dadka dhalmada ka dib

Haddii aad uur leedahay ama waalid cusub oo qaba cillad isticmaalka maandooriyaha Kooxaha MaineMOM ayaa halkan u jooga inay ku caawiyaan. Kooxda MaineMOM, waxaad heli doontaa daryeelka aad u baahan tahay, naxariista aad mudan tahay, iyo taageerada aad raadinaysay. Kooxdu waxay u doodi doontaa adiga iyo ilmahaaga, waxay ku siin doonaan la-talin, tixraacyo adeegyo kale oo taageero ah sida guriyeynta ama gaadiidka, iyo daawaynta, oo ay ku jiraan daawooyinka xanuunka isticmaalka opioid, oo ku baro hooyooyinka kale ee la kulmay waxa aad ku sugan tahay. Qaado talaabada ugu horeysa, oo xubin kooxda MaineMOM ayaa joogi karta si ay uga caawiso talaabo kasta oo soo socota. Ma fududaan doonto, laakiin waligaa keligaa ma ahaan doontid.

Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay Juun 26, 2023