pixel

Caafimaadka Dadweynaha Portland

Portland, ME 04101

207-756-8022

https://www.portlandmaine.gov/650/Needle-Exchange-Program

Ku saabsan Kheyraadkan

Adeegyada la bixiyo waxaa ka mid ah: agabka isticmaalka badbaadada leh, waxbarashada dhimista khatarta, ilaha ka hortagga xad dhaafka ah, naloxone, baaritaanka HIV, Cagaarshowga C, STDs iyo u gudbinta barnaamijyada daawaynta marka la codsado.