pixel

Goobta Daawaynta ee SAMHSA


Gobolka oo dhan
1 (800) 662-caawin (4357)
https://findtreatment.samhsa.gov/

Adeegyada la bixiyo

Daaweynta (mid kasta)

Dadka Loo Adeegay

Dadweynaha guud

SAMHSA's Adeegyada Daawaynta Caafimadka Habdhaqanka Goobuhu waa il qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo laga helo macluumaadka dadka u raadsada xarumaha daawaynta gudaha Maraykanka ama Territoriyada Maraykanka isticmaalka mukhaadaraadka/qabatinka iyo/ama dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka.

Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay Juun 27, 2023