pixel

Caafimaadka Dadweynaha Somerset

20 Madison Ave.
Skowhegan, ME 04976
(207)474-7473
https://somersetpublichealth.org/substance-use-prevention/

Adeegyada la bixiyo

Ka hortagga isticmaalka walxaha

Dadka Loo Adeegay

Dadweynaha guud

Hadafkayagu waa inaan yareyno isticmaalka maandooriyaha dhalinyarada iyadoo loo marayo fariimaha, waxbarashada, iyo iskaashiga bulshada. Anagoo diirada saarayna caadooyinka bulsheed ee togan, waxaan ka caawineynaa dhalinyarada inay arkaan in inta badan facooda ay dooranayaan inay ku noolaadaan noloshooda ugu fiican iyagoon lahayn walxo. Codso agabka ololaha fariimaha bilaashka ah ama tababbarka shaqaalaha ee awooda hab-dhaqan bulsho oo togan ee ka hortagga isticmaalka muqaadaraadka!

Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay Juun 27, 2023